Announcements:

ISADET 2022

International Symposium on Advanced Engineering Technologies (ISADET)

Yeşilgöz online hall Zoom Direct Link: https://zoom.us/j/5846398694?pwd=TElWUEQ3bC8zNVYyRXlQLzdIdVpzUT09
Meeting ID : 584 639 8694
Passcode: Ksu46
ZOOM uygulaması ile giriş yapabilirsiniz.

Yedikuyular Online hall Zoom Direct Link: https://zoom.us/j/3443001036?pwd=SjQ3aWlSRTd1UjN2RGFBa3g3V2ZJQT09
Meeting ID : 344 300 1036
Passcode: Ksu46
ZOOM uygulaması ile giriş yapabilirsiniz.

Kongresine gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi yönleriyle ULUSLAR ARASI SEMPOZYUM niteliğindedir.


YAYIN OLANAKLARI ve YAYIN SÜRECİ

Karşılıklı olarak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz.

Kıymetli meslektaşlarımız bildiğiniz üzere DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri (ÜAK ve YÖK) olmak üzere iki farklı kurum tarafındandeğerlendirilmektedir.  

Teşvik: 2021 Teşvik Yönetmeliği hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir. Kongre düzenleme kurulu olarak kongremize hangi ülkelerden kaç bildiri geleceğini henüz ön görememekteyiz. Son başvuru tarihi itibariyle durum netlik kazanacaktır. Şayet kongremiz %50’den fazla yabancı katılımcı şartını sağlayamazsa tam metinlerinizin kongre kitabına yayınlanması halinde 2022 yılındaki teşvik başvurularında geçerli olmayacaktır.

Söz konusu yeni yönetmelikle kongremiz akademik teşvik kapsamı dışında kalması halinde sizlerin emeklerini nasıl teşvik kapsamına alabileceğimiz yönünde yönetim kurulumuzca çözüm arayışı içerisine girilmiş ve aşağıda detaylı olarak açıklandığı şekilde bir karara varılmıştır: 

 Sempozyumumuzda tam metin zorunluluğu yoktur. Dilerseniz yalnızca özet metinle de katılabilirsiniz.


DERGİDE MAKALE OLARAK YAYIN

2022 Doçentlik ve Teşvik Yönetmeliklerine uygun

– Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri aşağıdaki listede yer alan ve Tubitak Ulakbim, Dergipark ve Scientific Journal Index, Index Copernicus, Asos İndeks, Academic Resource Index, Scientific Indexing Service, Open Acces Journal, Doaj, Oajı Alan Endekslerinde taranan dergilerde ücretsiz olarak (dergi editör ve hakem süreçlerini geçmesi şartıyla) makale olarak yayınlanabilir.

Sempozyum organizasyonumuzun dergilerin editör ve hakem sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Sempozyum katılımcısı olunması, dergide makale yayınını garanti etmez. Makalenizi ilgili derginin yazım kuralları ve yayın prensiplerine uygun olarak düzenledikten sonra doğrudan doğruya sizin tarafınızdan dergiye gönderilmesi gerekmektedir.


​​ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ

2022 Doçentlik ve Teşvik Yönetmeliklerine uygun

– Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri (kongre kitabından bağımsız olarak) 20 yıllık uluslararası yayınevi tarafından uluslararası kitap ya da kitap bölümü (ISBN’li) olarak yayınlanabilir.

– 20 yıldır farklı ülkelerden birçok dilde yalnızca akademik çalışmalar yayınlayan DORUK YAYINLARI Uluslararası Yayınevi akademik yükselme ve 2021 teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

Uluslararası kitap bölümü yayınları kongre katılımcıları için 450’TL’dir. Bu sebeple bölümünüzü gönderirken lütfen kongre katılımcısı olduğunuzu belirtiniz.


Dear Scientists;

We are pleased to invite you to participate in the International Symposium on Advanced Engineering Technologies (ISADET) which has been scheduled to take place in Kahramanmaraş between June 16th and 18th, 2022. Over one hundred scientists and researchers from several countries have been invited to participate in ISADET. We kindly hope that ISADETwill be used for exchange of information, networking and strengthening of our connections.

The symposium will include oral and poster presentation sessions from the participants on different subjects related to Engineering Technologies. Presentation language will be Turkish or English.

For more information about symposium organization and topics please check our website.

We wish you all a very warm welcome to Kahramanmaraş in June, 2022.

With best regards,

Organizing Committee

ISADET 2022 Call for Papers
16-18 June, 2022
Kahramanmaraş, Turkey

URL: http://isadet.com/